skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Prosty i skuteczny radiotelefon GM340 przeznaczony dla personelu mobilnego pozwala znacznie poprawić wydajność pracy dzięki zapewnieniu stałej łączności użytkowników w terenie z centralą i pozostałymi członkami zespołu.

Dzięki wykorzystaniu opcji wywoływanych przyciskami i wskaźników LED jego obsługa jest bardzo łatwa i wymaga tylko minimalnego przeszkolenia. Urządzenie obsługuje transmisję danych, umożliwiając dostosowanie form komunikacji do specyficznych wymogów firmy. Standardową funkcjonalność można rozszerzyć o opcjonalne karty innych producentów, w tym moduł rejestracji głosowej, dzięki czemu użytkownik nie ominie ważnej wiadomości nawet przebywając poza pojazdem.

Z chwilą odebrania połączenia przychodzącego radiotelefon może aktywować klakson i/lub światła pojazdu. Alternatywnie połączenia mogą być przekierowane do innego użytkownika.

Kontakt - Sprzedaż