skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

HKLN4478 – Zapasowy fonowód i słuchawka douszna

Zapasowy przezroczysty fonowód z gumową słuchawką douszną dla mikrofonosłuchawki z jednym przewodem HKLN4477 lub HKLN4487.

Kontakt - Sprzedaż