skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Oto zestaw zewnętrznej dachowej anteny samochodowej kombo dla systemów Tetra i GPS 410-430 MHz (zawiera antenę, moduł filtra separacyjnego i adapter prądu stałego na 5 V).

Kontakt - Sprzedaż