skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Adapter KVL 3000 Plus

Adaptery KVL umożliwiają ładowanie kluczy szyfrowania dla terminali Motorola TETRA obsługujących szyfrowanie komunikacji przez interfejs radiowy TETRA lub wyposażonych w narzędzia szyfrowania pełnego. Adapter KVL 3000 Plus umożliwia zarządzanie materiałem kryptograficznym z zasilanego akumulatorem urządzenia przenośnego z wyświetlaczem bitmapowym i intuicyjnym menu.

Kontakt - Sprzedaż