skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

CYFROWY SAMOCHODOWY SYSTEM PRZEKAŹNIKOWY (DIGITAL VEHICULAR REPEATER SYSTEM, DVRS)

P25 DVRS (Digital Vehicular Repeater System) to niewielka, wytrzymała, samodzielna, radiowa stacja bazowa 10 W, zintegrowana z radiotelefonami  przewoźnymi Motorola serii APX™ lub XTL™. Poprawia zasięg przenośnych radiotelefonów policyjnych, straży pożarnej i innych pracowników służb ratunkowych, wykorzystując większą moc radiotelefonu przewoźnego w pojeździe.

Kontakt - Sprzedaż