skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Moduł interfejsu syreny i oświetlenia do radiotelefonów przewoźnych APX

Elastyczna integracja z elementami sterującymi w pojeździe

Służby bezpieczeństwa publicznego pomocy muszą reagować w momencie otrzymania zgłoszenia. Moduł interfejsu syreny i oświetlenia łączy nowy lub istniejący system oświetlenia i syreny z radiotelefonami przewoźnymi Motorola APX7500/APX6500. To rozwiązanie pozwala użytkownikowi na kontrolowanie wszystkich funkcji radia, syreny i oświetlenia w pojeździe z poziomu głowicy sterującej APX 03, 07 lub 09, dopasowując się do każdego scenariusza.

Jak kupić