skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Przekonaj się o wysokiej jakości dźwięku, którą zapewnia komparator GCM w wieloobiektowych systemach komunikacji głosowej i przesyłu danych Project 25 (P25)

Komparator GCM 8000 nieustannie kontroluje cyfrowe pakiety dźwiękowe i wybiera najlepsze z nich, gwarantując dobrą jakość odbioru w najważniejszych zastosowaniach komunikacyjnych. Oprogramowanie komparatorów GCM 8000 można uaktualniać i łatwo konfigurować, co pozwala na zwiększenie pojemności bez konieczności zastosowania nowego sprzętu.

Jak kupić