skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Systemy szerokopasmowe

Pełna gama wydajnych sieci szerokopasmowych

KOMPLEKSOWY SPRZĘT SIECIOWY, NARZĘDZIA SYSTEMOWE I ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEGO POZIOMU USŁUG

Usługi sieciowe wysokiej jakości maksymalizują Twoje możliwości tworzenia nowych sposobów współpracy i ciągłego dostępu do informacji przy pomocy szybkiej łączności.

Sprawdzony w terenie sprzęt, wykorzystywany przez miliony ludzi na całym świecie, zarządzanie sesjami pozwalające na określenie różnych poziomów usług dla użytkowników Twojej sieci, oraz gama narzędzi diagnostycznych, uwierzytelniania oraz monitorowania sieci - to wszystko daje Ci niezbędny fundament do wdrożenia niezawodnej sieci szerokopasmowej umożliwiającej lepsze podejmowanie decyzji i poprawę bezpieczeństwa.

Jak kupić


Rozszerzony Węzeł B

eNodeB to element systemu LTE, pełniący rolę stacji bazowej.