skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

Uwagi dotyczące ochrony prywatności w aplikacji Wave


O zasadach ochrony prywatności

Zasady te opisują praktyki dotyczące ochrony prywatności w aplikacji WAVE Mobile Communicator, dostawcą której jest Motorola Solutions, Inc. W razie potrzeby zasady te mogą być aktualizowane. elkie dodatkowe praktyki ochrony prywatności nie objęte niniejszym ogłoszeniem są objęte Polityką prywatności rozwiązań Motorola Solutions.

Gromadzone informacje

Aplikacja WAVE zbiera informacje o lokalizacji i może udostępniać ją innym użytkownikom, którzy należą do grup konwersacyjnych, przy włączonej opcji udostępniania lokalizacji. Aby udostępniać lokalizację, należy włączyć opcję udostępniania. Po zalogowaniu można ją wyłączyć w dowolnym momencie.

Aplikacja WAVE może gromadzić podstawowe informacje na temat użytkowania (np. stan i typ urządzenia, system operacyjny urządzenia oraz przeglądarka, za pomocą której pobrana została aplikacja) w celu ulepszenia jej działania i dalszego rozwoju produktu. Dane te zbierane są anonimowo i nie są powiązane z konkretnymi informacjami użytkownika (np. z nazwą użytkownika lub organizacji). Jeżeli nie chcesz udostępniać analiz, wyłącz opcję udostępniania w ustawieniach aplikacji.

WAVE Mobile Communicator przechowuje różne preferencje użytkownika w czasie sesji w oparciu o kombinację unikalnej nazwy użytkownika i adresu serwera dla konkretnego urządzenia.

Jak zbierane są informacje

Informacje zbierane są bezpośrednio z urządzenia mobilnego. Informacje zbierane są z telefonu w oparciu o wybory w ustawieniach aplikacji (np. usługi lokalizacyjne). Dane te są przekazywane innym uczestnikom grup konwersacyjnych, ale nie są nigdzie przechowywane.

Jak wykorzystywane i przechowywane są informacje

WAVE Mobile Communicator nie zachowuje żadnych transmisji głosowych ani danych w posiadanym urządzeniu.  Informacje są jedynie tymczasowo wyświetlane w interfejsie użytkownika w aplikacji podczas aktywnej sesji (od momentu zalogowania do wylogowania przez użytkownika) oraz przechowywane w pamięci nietrwałej urządzenia. Żadna z tych informacji nie jest przechowywania po wylogowaniu/zalogowaniu dokonywanym przez użytkownika.

DOTYCZY WERSJI 4.1.0 I NOWSZYCH: jeżeli administrator WAVE udzielił Ci uprawnień do przechowywania multimediów, aplikacja WAVE automatycznie zapisze zdjęcia, które zostały zrobione za jej pomocą, w rolce filmu lub w galerii. Oprócz tego w ustawieniach aplikacji zyskasz możliwość wybrania ustawienia, aby zawsze zapisywać otrzymywane zdjęcia. Jeżeli administrator WAVE nie udzielił Ci wspomnianych uprawnień do przechowywania, każde zrobione zdjęcie będzie zapisywane w pamięci RAM i po wylogowaniu usuwane.

Wyświetlana nazwa pokazywana jest innym członkom, którzy także należą do grup konwersacyjnych i są obecnie online.

Udostępnianie informacji

Informacje i teksty ujawnione podczas transmisji mogą zostać zgromadzone i wykorzystane przez innych użytkowników, z którymi się komunikujesz. Aplikacja WAVE nie zapobiega wykorzystaniu dowolnych innych aplikacji zainstalowanych na urządzeniu, łącznie z aplikacjami służącymi do nagrywania. Użytkownicy powinni zapoznać się z zasadami ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji podczas korzystania z aplikacji WAVE. 

Twoje wybory / wyłączanie usług

Aplikacja WAVE została zaprojektowana tak, aby mieć dostęp do Twojej lokalizacji i udostępniać ją innym członkom Twoich grup konwersacyjnych. Opcja udostępniania lokalizacji musi być włączona, jeżeli chcesz z niej korzystać. Po zalogowaniu w dowolnym momencie można ją wyłączyć w ustawieniach aplikacji.

Wykorzystywane technologie

W ustawieniach aplikacji zapamiętywane są takie wybory, jak wysyłanie powiadomień tekstowych, udostępnianie lokalizacji, odtwarzanie dźwięku przychodzącego połączenia grupowego, typ mapy, nakładka natężenia ruchu, profil, aktywne/nieaktywne grupy konwersacyjne oraz wybór profilu.

Jeżeli po zalogowaniu do aplikacji WAVE wykonasz lub otrzymasz połączenie w sieci komórkowej, żadne multimedia nie będą mogły być wysyłane ani odbierane. Jednak nadal pozostaniesz zalogowany do aplikacji WAVE oraz zachowasz możliwość otrzymywania komunikatów o zdarzeniach i wysyłania wiadomości, pod warunkiem, że korzystasz z sieci i pakietu usług dowolnego operatora, które zapewniają możliwość korzystania tak z transferu danych, jak i z połączeń w sieciach komórkowych.

Masz więcej pytań?

Napisz do nas:
Motorola Solutions, Inc.
Attention: Privacy Compliance Program
P.O. Box 59263
Schaumburg, IL U.S.A. 60159-0263

Możesz także skontaktować się drogą e-mailową, pisząc na adres: privacy1@motorolasolutions.com

Zabezpieczenia

Użytkownicy powinni zapoznać się z zasadami ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji podczas korzystania z aplikacji WAVE.  


Data wejścia w życie: 6 maja 2017 r.