skip to content

Về chúng tôi

Motorola Solutions: Innovating Each Moment to Help Build Safer Cities and Thriving Businesses

CẢI TIẾN TỪNG THỜI ĐIỂM GIÚP XÂY DỰNG

THÀNH PHỐ AN TOÀN HƠN VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Vào bất kỳ ngày nào, mọi khoảnh khắc quan trọng với bất kỳ ai, ở một nơi nào đó. Và ở mọi khoảnh khắc, những sáng kiến, sản phẩm và dịch vụ của Motorola Solutions đều đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mọi người.

Chúng tôi giúp nhân viên dịch vụ công ích nhìn thấy nhau và kết nối với giao tiếp dữ liệu và thời gian thực trên toàn mạng lưới thông minh. Chúng tôi thông báo về tình huống cho lực lượng ứng phó đầu tiên khi xảy ra thảm họa.

Chúng tôi làm được như vậy nhờ kết nối họ với các mạng, ứng dụng và dịch vụ truyền thông liền mạch, nhờ cung cấp cho họ thông tin ở thời gian thực, và nhờ trang bị cho họ các thiết bị cầm tay trực quan, gần như không thể phá hủy.

Chúng tôi giúp mọi người làm hết sức mình trong khoảnh khắc quan trọng. Đây là mục đích của chúng tôi.

Thông tin về Công ty

Nhà đầu tư

Báo chí

Nghề nghiệp

Khắp nơi trên thế giới, các nhân viên Motorola Solutions đưa các sáng kiến vào cuộc sống giúp xoay chuyển tình thế trong những khoảnh khắc quan trọng. Tìm hiểu cách xây dựng một sự nghiệp xứng đáng với chúng tôi.

Trách nhiệm của Doanh nghiệp

CHIA SẺ ĐIỀU NÀY TRÊN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TRÊN