skip to content

Zarządzanie Cyklem Życia

Uprość Rozwój Sieci I Jej Zarządzanie, Jednocześnie Optymalizując Wydatki

Firma Motorola Solutions rozumie potrzeby naszych klientów związane z przewidywalnymi i oszczędnymi sposobami utrzymania i rozwoju sieci — zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. W ramach naszego rozwiązania zarządzania cyklem życia oferujemy użytkownikom systemów TETRA, ASTRO 25 i LTE plan, który zapewnia stałe koszty przez najbliższe pięć do dziesięciu lat, pozwalając przy tym korzystać z nowych technologii i rozwiązań. Nasze podejście planowania cyklu życia jest oparte na współpracy, która ma na celu zapewnienie bieżącej aktualności systemu, a użytkownikom końcowym usług, których będą potrzebować w przyszłości.

 

Usługa Aktualizacji Zabezpieczeń (Security Update Service, SUS)

Obniż ryzyko negatywnego wpływu na Twoją sieć ze strony komercyjnego oprogramowania zabezpieczającego.

Umowa Na Serwis Oprogramowania (Software Maintenance Agreement, SMA)

Na bieżąco optymalizuj technologię, aby mieć dostęp do najnowszych funkcji i możliwości.

Umowa Na Modernizację Systemu (System Upgrade Agreement, SUA)

Kompletny pakiet oprogramowania, sprzętu i usług wdrożeniowych do bieżącej modernizacji systemu.