skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE OBSŁUGI WIADOMOŚCI ASTRO® 25

Dostęp do kluczowych informacji dla służb pierwszej pomocy

Wykorzystaj pełnię możliwości wydajnego systemu ASTRO® 25 dzięki zaawansowanemu rozwiązaniu w zakresie obsługi wiadomości ASTRO 25. Użytkownicy mogą szybko wysyłać i odbierać wiadomości oraz uruchamiać kwerendy baz danych bezpośrednio z radiotelefonów Motorola z funkcją przesyłania danych. Dzięki dostępowi do tych informacji służby pierwszej pomocy mogą podejmować decyzje na miejscu zdarzenia, redukując zajętość czasu antenowego na potrzeby kluczowej komunikacji głosowej. Po zintegrowaniu z oprogramowaniem CAD (komputerowe wspomaganie dowodzenia) PremierOne™ personel może również automatycznie odbierać informacje od dyspozytora i polecenia czuwania (BOLO) oraz zdalnie aktualizować swój stan. Zaawansowane rozwiązanie w zakresie obsługi wiadomości ASTRO 25 pozwala lepiej służyć społeczności dzięki szybszemu, bezpieczniejszemu, lepiej skoordynowanemu i poinformowanemu personelowi.

Jak kupić