skip to content

סדרת XTNi

סדרת XTNi מציעה רמה חדשה של איכות שמע, עמידות ואמינות.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות

  • XTNiD – מכשיר קשר דו-כיווני לעסקים

    XTNiD מציע יכולות ופונקציונאליות נוספות. הממשק הנוח מאפשר למשתמש לזהות מאפיינים וסטאטוס במכשיר הקשר.

  • סדרת XTNi

    ספינת הדגל של מכשירי קשר עסקיים אנלוגיים, דו- כיווניים, שאינם מחויבים ברישיון. מכשירי הקשר הקשיחים מציעים מאפיינים, ביצועים ועמידות באיכות בלתי מתפשרת.