skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

MotoLocator היא אפליקציית שרת המקבלת ושומרת נתוני מיקום ממגוון מכשירים תומכי GPS‏. היא אחראית על תרגום הפרוטוקולים המגוונים של GPS ועל אחסון הנתונים הללו ב-Microsoft SQL Server או ב-Oracle Database‏.

לאחר מכן מספקת אפליקציית MOTOLocator את הנתונים באמצעות ממשק שירותי אינטרנט המבוסס על תקן התעשייה. ניתן לגשת לנתוני המיקום כאשר הם מתקבלים.

אפשרות נוספת היא לאחסן נתוני מיקום ולגשת אליהם במועד מאוחר יותר כדי לברר את מיקום המכשירים בתאריך ובשעה מסוימים.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות