skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

תכנית להערכת התאמה ל-Project 25 ‏(P25) ובדיקות ייצור בתקן P25

התכנית להערכת התאמה ל-Project 25 ‏(P25) פותחה כדי לענות על הצורך של לקוחות בתחום ביטחון הציבור בתקשורת אינטרופרבילית ממגוון ספקים. לרשימה עדכנית של הערכת התאמה של Project 25, מסמכי הצהרת התאמה של ספקים ודו"חות בדיקה מסכמים עבור מוצרי מוטורולה, עיין בסעיף המשאבים שלהלן.

התיעוד בעמוד זה הוא עותק של המסמכים שהוגשו למחלקת DHS CAP בארצות הברית ואושרו. התיעוד קיים באתר רק למקרה שבו לא תהיה גישה לאתר FirstResponder.gov.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות