skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

ASTRO 25 TDMA

ASTRO 25 TDMA

לו היית יכול

להכפיל את הקיבולת מבלי להוסיף ציוד חדש או תדרים?

הוסף קיבולת והיה מוכן לכל מצב בלתי צפוי עם TDMA

שפר את היעילות והיה מוכן לכל מצב אפשרי עם החומרה ותדרי הרדיו הקיימים שלך. ASTRO 25 TDMA תואם ל-P25 Phase 2, ומסוגל להכפיל את קיבולת התקשורת שלך ולעזור לך להתכונן לעומסי ביקוש בעקבות אירועים לא צפויים.

קיבולת
שפר את ההחזר על ההשקעה ואת עלות הבעלות הכוללת על-ידי הכפלת הקיבולת של הערוצים הקיימים, מבלי להוסיף חומרה או תדרים.

קול ונתונים
פנה מקום לערוצים קוליים נוספים או ליכולות נוספות של נתונים למשימות קריטיות.

אינטרופרביליות
הערך ליכולת אינטרופרבילית מוגברת בתוך הארגון ובין ארגונים ארציים, על-ידי שימוש יעיל יותר בערוצים ובספקטרום.

מוכנות
התכונן לקראת הלא נודע והיה מוכן לעומסי תקשורת פתאומיים במצבים עם נפח תנועה גבוה.

גמישות
שדרג ל-TDMA לפי לוח הזמנים שלך, ופעל בקלות עם מערך מעורב של מכשירי קשר.

שירות
שפר את רמת השירות עבור משתמשי מערכת הרדיו שלך.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות