skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

אבטחת ASTRO 25

אבטחת ASTRO 25

לו היית יכול

להגן על מערכות הרדיו שלך למשימות קריטיות עם איתור איומים פרו-אקטיבי, תגובה בזמן אמיתי ויכולת להשיב את המצב לקדמותו?

הגן על מערכת התקשורת שלך והמידע שקיים בה

הגן על תקשורת הקול ותקשורת הנתונים שלך על-ידי זיהוי איומים פרו-אקטיבי ותגובה הולמת בזמן אמת. עם גישה לכמות גדולה יותר של מידע, מערכות משולבות של קול ונתונים מספקות יתרונות של יעילות משופרת ויכולת שיתוף פעולה מוגברת. יחד עם זאת המערכות גם חשופות ליותר סיכונים מצידם של עברייני סייבר שמעוניינים להזיק לארגון. אבטחת ASTRO 25 תוכננה במיוחד כדי להדוף איומי אבטחה על תקשורת למשימות קריטיות.

מניעה וגילוי
חסום גישה לרשת מפני משתמשים לא מורשים, וקבל גישה נוחה לכל נתוני הכניסה ממיקום מרכזי אחד, על מנת לאבחן במהירות בעיות מערכת.

אינטרופרביליות מאובטחת
שמור על תקשורת אינטרופרבילית מאובטחת מול ארגונים אחרים, באמצעות מפתחות הצפנה ואלגוריתמים מרובים.

אימות רדיו
חסוך זמן ושפר את רמת האבטחה על-ידי מעקב ושליטה על המשתמשים ברשת.

הצפנה
הצפנת 256 ביט, מאושרת לפי תקן Federal Information Processing, להצפנה דיגיטלית חסינה יותר.

שיגור אינטרופרבילי
תקשורת שיגור אינטרופרבילית באמצעות ניהול מפתחות יעיל ב- Ethernet. 

מערכת אינטרופרבילית
אינטרופרביליות נרחבת של המערכת באמצעות מפתוח אלחוטי מחודש, קול ונתונים מוצפנים.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות