skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

ASTRO 25‎‏ - עמידות מערכת

ASTRO 25 System Resiliency

לו היית יכול

למקסם את זמן פעילות המערכת ולהבטיח את המשך התפעול, גם כאשר קיים כשל במערכת?

עמידות מערכת פירושה תקשורת אמינה ותמיד זמינה

מערכות ASTRO 25‎ תוכננו לספק תקשורת רציפה גם בתנאים קיצוניים עם גיבויים של גיבויים, יתירות גיאוגרפית ועתודות ברמות שונות. התאם את עמידות המערכת לדרישות שלך לתקשורת קול ונתונים.

יכולת למשימות קריטיות
הבטח יכולת תפעול יציבה, גם כאשר כל העולם מסביבך משתנה.

תקציב
אזן בין רמת ההגנה הנחוצה לך לבין התקציב הקיים.

הגנה מקצה-לקצה
הבטח תפעול רציף עם הגנה לכל נכסי התקשורת החיוניים שלך.

עדיפויות
הגדר במדויק את רמות ההגנה מפני כשל הדרושות לפעילות שלך.

תקשורת בלתי פוסקת
צמצם את זמני ההשבתה בעזרת אחזור מערכת המתבצע תוך שניות.

תפעול קל
אפשר לצוותי החירום להתמקד במשימה בעזרת החלפה אוטומטית בין רכיבים יתירים.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות