skip to content
צריך לתמיכה? קבל תמיכה
פג תוקף ההפעלה שלך.

פג תוקף ההפעלה המאומתת שלך עקב חוסר פעילות. אתה יכול לסגור הודעה זו ולהמשיך כאורח או להיכנס שוב לפני שתמשיך.

ASTRO 25 ISSI

ASTRO 25 ISSI

לו היית יכול

להרחיב את התקשורת ושיתוף הפעולה בין רשתות של Project 25?

ISSI - תמיד מחובר עם תקשורת אינטרופרבילית

כאשר האיומים הופכים למורכבים יותר ומקיפים אזורים נרחבים יותר - הצורך שלך בשיתוף פעולה מיידי בין תחומי שיפוט מעולם לא היה דחוף יותר. עם ASTRO 25 ISSI, תוכל להרחיב את התקשורת ושיתוף הפעולה בין מערכות P25 בעלות יכולת אינטרופרבילית, ללא קשר ליצרן או לתדרים. כל זאת, תוך שמירה על אוטונומיה מלאה ושליטה על המערכת, Talkgroups וזיהוי רדיו. הרחב את התקשורת הקולית ואת תקשורת הנתונים על-פני אזורים נרחבים יותר והישאר בקשר עם בסיס האם, תוך כדי תנועה, עם ASTRO 25 ISSI.

תקשורת
הרחב את יכולות התקשורת בין רשתות P25 שונות.

גמישות
פעל בתחומי תדרים שונים.

שליטה
שמור על אוטונומיה מלאה ושליטה על המערכת שלך.

קשר
שמור על תקשורת וחיבורי נתונים עם אנשי צוות שנמצאים בתנועה.

שימושיות
בטל את הצורך להשתמש במכשירי קשר מושאלים שאינם מוכרים לך.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות

כדאי לקרוא

סקירת יישומים

  • Project 25 – רשת אינטרופרבילית

    עם הטכנולוגיה החדשה של ISSI, מערכת Project 25 (P25) יכולה לספק תמיכה מוגברת למשתמשי רדיו שנמצאים הרחק, מעבר רשתות הבית שלהם - בין אם אתה שולח עזרה לאזורי שיפוט אחרים או מצרף אליך אנשי צוות מארגונים אחרים. ISSI יכול לחבר בין מערכות P25 trunked על פני אזור גיאוגרפי נרחב, מה שמאפשר למוקד, למפקדים ולמי שמגיב לקריאה - לדבר באותן קבוצות דיבור עם יכולת פעולה הדדית, גם כאשר הם נמצאים במרחק מאות קילומטרים זה מזה.

תכנים נבחרים