skip to content

עמדות שליטה ובקרה

שפר את פעילות מרכז השליטה ומזעור זמני התגובה באמצעות עמדות בקרה מתקדמות של ASTRO 25

קו המוצרים השלם של עמדות שליטה ובקרה של מוטורולה והאביזרים הקשורים תומך ברשת ASTRO® 25, בעזרת שידור הודעות רדיו מיידיות ושמירת רשומות מדויקת והקלטות.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות