Log out

Session expired

Your reply has been posted successfully!

Blog

Publish
 
  • Be Empowered, Be Mission Critical: 3 Key Steps for Utilities - Author Danielle Doo

   Published Dec 09 2016, 8:29 PM by Emily Zervos

   Times are tough for today’s utility companies. The challenge of keeping customers happy and employees safe in a world of ever increasing demand and cost pressure. A rise in cyber attacks and threats to network security. Changing regulations and new environmental mandates. How do you maximise operational efficiency without compromising safety and security? Here's three key recommendations.

   Step One - Stay Secure with a Reliable, Resilient Mission Critical Network
   Fact: 67% of companies report one or more security compromises causing disruption.¹ Fact: Since 2000, natural disasters have cost the global economy $2.5 Trillion.² In this uncertain world, a reliable and resilient mission critical network is imperative to keep your everyday operations running smoothly, even in times of crisis.

   Step Two - Go with Proven Mission Critical Communications like TETRA
   With over two million users in more than 120 countries, TETRA is proven and trusted. It’s a dedicated network designed to empower utilities with greater safety and efficiency, while delivering the continuity of service and network control your customers expect.

   TETRA gives you seamless voice and data communications at all times including during sudden peaks in demand and emergencies. It stays focused on safety with applications like Man Down and GPS tracking. And it looks to the future, paving the way for convergence with LTE for reduced complexity and cost.

   Step Three - Expand your Visibility, Enhance your Control
   Controlling resources is a big challenge for utilities. With hundreds, if not thousands, of people working across multiple facilities and on the go, how do you keep track of everyone? And everything? Motorola's mission critical technology does the trick.

   With Industrial Internet of Things (IoT) solutions, it gives you greater visibility of your assets and infrastructure. It provides the process automation and monitoring necessary to achieve more productivity and safer operations. Plus the security, flexibility and resilience required to maintain control during unforeseen emergencies.

   Find out more - read our ‘Empower Your Utility to Meet Escalating Demands’ brochure to see why Motorola's mission critical networks and technology makes all the difference.


   Danielle Doo- Solutions Marketing Manager

    

    

   Footnotes

   ¹ “Cyber Attacks Up By 60 Percent At Water Utilities,” Water Online, December 10, 2013

   ² “Natural Disasters Have Cost the Global Economy $2.5 Trillion Since 2000.” United Nations Disaster Report, 2013

  • Dlaczego nadal warto używać radiotelefonów w XXI wieku?- Autor: Sean Fitzgerald

   Published Dec 09 2016, 8:29 PM by Emily Zervos

   Uczestniczyłem ostatnio w zebraniu poświęconym kontroli wewnętrznej, podczas którego prowadzący zadał pytanie: „Gdyby to zebranie odbywało się 10 czy 12 lat temu, jakie byłyby nasze przewidywania w odniesieniu do przyszłości LMR?”. Dziesięć lat temu zapytałbym: „A co to jest LMR?”. W międzyczasie jednak dołączyłem do firmy Motorola Solutions i już lepiej orientuję się w temacie! LMR (Land Mobile Radio) to nic innego jak radiotelefon (znany również jako krótkofalówka czy walkie-talkie). Urządzeń tych używają policjanci, strażacy i załogi karetek. Są one również wykorzystywane w niemal każdym budynku publicznym lub placówce handlowej do zdalnej komunikacji pomiędzy pracownikami.

   Pytanie zadane na wstępie uzasadnione jest wprowadzeniem innych technologii reklamowanych jako następcy LMR: telefonów komórkowych analogowych, a następnie GSM, telefonów DECT, a nawet VoIP (Voice-Over-IP). Każda z tych technologii przedstawiana była jako lepsza, nowsza, bardziej zaawansowana i eliminująca konieczność korzystania z LMR. Tak się jednak nie stało i nie sądzę, żeby było to prawdopodobne w najbliższej przyszłości.

   Można zapytać, dlaczego ktokolwiek chciałby używać liczącej już 80 lat technologii, gdy pod ręką jest nowiutki smartfon. W wielu sytuacjach rzeczywiście nie ma takiej potrzeby. Jednak jeżeli chodzi o zasadnicze zastosowania radiotelefonów, od 10 czy 20 lat nic się w tym względzie nie zmieniło. Wprowadzono też unowocześnienia w postaci radiotelefonów cyfrowych (np. MOTOTRBO™ firmy Motorola) oraz integracji z innymi systemami i aplikacjami. Najlepsze narzędzie dla danego zadania zawsze zależy od wymagań użytkownika, a w przypadku komunikacji biznesowej i operacyjnej o kluczowym znaczeniu pomiędzy pojedynczymi osobami lub grupami LMR nie ma sobie równych;

   • Natychmiastowa komunikacja zapewnia znaczną poprawę wydajności i bezpieczeństwa pracowników. W radiotelefonie wystarczy nacisnąć przycisk nadawania i już można mówić – nie trzeba czekać na sygnał wybierania ani wpisywać długiego numeru telefonu, aby nawiązać połączenie.
   • Różne rodzaje połączeń umożliwiają dotarcie z informacją do wszystkich zainteresowanych osób i nikogo innego poza nimi. Można wykonywać prywatne połączenia do pojedynczych osób, połączenia do zdefiniowanej grupy osób (np. ochrona lub serwis) lub połączenia ogólne do wszystkich osób posiadających radiotelefon. Identyfikator dzwoniącego zapewnia informację o osobie kontaktującej się jeszcze przed odebraniem. Dzięki MOTOTRBO kierownicy mogą również zablokować połączenia innych osób, aby wykonać połączenie o wyższym priorytecie, np. w celu wezwania pomocy w sytuacji awaryjnej.
   • Niezawodna dostępność zapewnia możliwość wykonywania połączeń, gdy jest taka potrzeba. Każdy doświadczył budzącego postrach braku sygnału w telefonie komórkowym. Nawet na obszarach o bardzo dobrym zasięgu trafiają się martwe punkty, w których nie można nawiązać połączenia lub połączenia są przerywane. Często ma to miejsce w piwnicy lub strefach serwisowych – właśnie tam, gdzie występuje konieczność skontaktowania się z pracownikami. Radiotelefony mają zazwyczaj lepsze zasilanie niż komórki, dzięki czemu lepiej radzą sobie z martwymi punktami. System radiotelefonów można jednak tak zaprojektować, żeby objąć nim całe środowisko pracy – bez konieczności uzależniania się od dostawcy zewnętrznego, który może mieć inne priorytety.
   • Akceptowalne koszty umożliwiają ustalanie i trzymanie się budżetów. Nie ma opłat za połączenia. Nakłady inwestycyjne obejmują zakup systemu i minimalne koszty utrzymania. Można również wypożyczyć radiotelefony od firmy oferującej takie usługi. Istnieje również możliwość łączenia powyższych modeli: zakupu systemu zasadniczego i wynajmowania dodatkowych radiotelefonów stosownie do potrzeb.
   • Solidne, niezawodne urządzenia oferują większą niezawodność niż telefony klasy konsumenckiej. Radiotelefony firmy Motorola zostały zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach występujących w codziennym użytkowaniu. Wysokie i niskie temperatury, zanurzenie w wodzie, upadki – radiotelefony firmy Motorola są na nie odporne.
   • Nowe zaawansowane funkcje bazują na tradycyjnej funkcjonalności radiotelefonu, wzbogacając ją o możliwość wysyłania wiadomości tekstowych, zarządzanie zleceniami pracowniczymi oraz śledzenie GPS dla potrzeb zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa pracowników.

    

   Zadane przez mnie pytanie brzmiało: „Dlaczego nadal warto używać radiotelefonów?”. Ale w komunikacji biznesowej pomiędzy pojedynczymi osobami oraz grupami roboczymi pytanie tak naprawdę brzmi: „Dlaczego korzystać z innych technologii?” (lub - co gorsza - nie korzystać z żadnej). Możliwość natychmiastowej niezawodnej komunikacji pomiędzy pracownikami usprawnia proces decyzyjny, zwiększa wydajność i poprawia bezpieczeństwo.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości usprawnienia komunikacji oferowanych przez radiotelefony MOTOTRBO, obejrzyj ten krótki film.

    

   Aby zapoznać się z asortymentem produktów MOTOTRBO, pobierz broszurę.


   Sean Fitzgerald- Solutions Marketing Manager at Motorola Solutions
    

  • Perché si usano ancora radio ricetrasmittenti nel XXI secolo?- Autore: Sean Fitzgerald

   Published Dec 09 2016, 8:29 PM by Emily Zervos

   In un incontro di analisi interna a cui abbiamo partecipato recentemente, il conduttore ci ha domandato: "Se questo incontro fosse avvenuto 10 o 12 anni fa, quale futuro avremmo pronosticato per i sistemi PMR ?" Personalmente, dieci anni fa, avrei domandato: "ma che cosa sono i sistemi PMR?" Ora però che lavoro presso Motorola Solutions sono molto meglio informato! I sistemi PMR (Professional Mobile Radio) detti anche radio ricetrasmittenti, business radio o semplicemente walkie-talkie, sono dispositivi normalmente utilizzati dalla polizia, dai vigili del fuoco e dal personale di ambulanza ma sono anche utilizzati in quasi tutti gli edifici pubblici o ambienti commerciali per consentire comunicazioni remote tra il personale.

   Questa domanda ci è stata rivolta perché sono state introdotte altre tecnologie che ambiscono a sostituire i sistemi analogici PMR LMR, i telefoni cellulari GSM, i telefoni DECT e addirittura i sistemi VoIP (Voice Over IP). Tutte queste tecnologie vengono presentate come soluzioni migliori, più nuove e più avanzate che elimineranno la necessità di utilizzare sistemi PMR, ma ciò non è però ancora avvenuto e secondo me è probabile che non avverrà nel prossimo futuro.

   Ci si potrebbe chiedere perché si utilizza ancora la tecnologia PMR che risale a ottant'anni fa quando si potrebbero utilizzare smartphone nuovi ed eleganti. Ovviamente in molti casi non si utilizzano sistemi PMR LMR ma i vantaggi chiave delle radio ricetrasmittenti rimangono oggi validi come 10 o 20 anni fa e sono inoltre stati migliorati grazie all'introduzione di radio digitali (come la gamma MOTOTRBO™ di Motorola) e all'integrazione con altri sistemi e applicazioni. Lo strumento più adatto a ogni particolare attività dipende dai requisiti dell'utente ma quando si tratta di attività aziendali e comunicazioni mission-critical tra individui o gruppi, i sistemi PMR sono insostituibili.

   • Le comunicazioni in tempo reale consentono di ottenere importanti miglioramenti a livello della sicurezza e della produttività del personale. Con una radio ricetrasmittente, basta premere un pulsante e cominciare a parlare - non c'è bisogno di attendere il segnale di centrale o di comporre un lungo numero telefonico e attendere di essere messi in comunicazione.
   • Grazie a diversi tipi di chiamata, il messaggio giunge a tutte le persone a cui è destinato e non ad altri. È possibile effettuare chiamate private a singoli individui, chiamare un particolare gruppo di persone (come ad esempio personale addetto alla sicurezza o alla manutenzione) o comunicare con tutti gli utenti attraverso la radio. L'identificatore (ID) del chiamante consente inoltre di vedere chi ci sta contattando prima di rispondere alla chiamata. Grazie ai sistemi radio MOTOTRBO, i manager possono addirittura bloccare una chiamata effettuata da un altro utente in modo da poter effettuare una chiamata ad alta priorità, ad esempio in caso di emergenza per chiamare un soccorritore.
   • Copertura più affidabileper effettuare chiamate tutte le volte che se ne ha bisogno. Tutti noi ci siamo trovati a fare i conti con l'assenza di segnale sul nostro cellulare, anche in zone con una buona copertura di rete. Ci sono infatti sempre zone d'ombra che non consentono di effettuare chiamate o che provocano l'interruzione della comunicazione.; ciò avviene spesso in seminterrati o in aree di servizio proprio laddove si trova il personale che si desidera contattare. Normalmente le radio ricetrasmittenti hanno una potenza superiore a quella dei telefoni cellulari e sono quindi meno soggette agli effetti delle zone d'ombra. Inoltre poiché il sistema di comunicazione radio appartiene all'organizzazione che lo utilizza, è possibile progettarlo affinché garantisca una copertura totale nel proprio ambiente operativo - il servizio non dipende infatti da un provider esterno che potrebbe avere altre priorità.
   • Costi prevedibiliche consentono di definire un budget e rispettarlo. Poiché le radio ricetrasmittenti non prevedono addebiti per le chiamate, è possibile fissare spese in conto capitale per l'acquisto del sistema e godere di minimi costi di esercizio; è altresi possibile ricorrere a una soluzione di leasing se si preferisce adottare un modello opex senza costi iniziali. È addirittura possibile adottare un modello misto e acquistare il sistema base noleggiando apparecchi supplementari se e quando necessario.
   • Dispositivi robusti sui quali si può fare affidamento che offrono un'affidabilità superiore ai telefoni di categoria consumer. Le radio ricetrasmittenti Motorola sono tutte progettate per resistere alle sollecitazioni e agli abusi tipici di un uso quotidiano. Alte e basse temperature, immersione in acqua, urti e cadute - le radio Motorola resistono a tutto!
   • Nuove funzionalità avanzate in aggiunta a quelle tradizionali delle radio ricetrasmittenti per offrire ulteriore valore come ad esempio messaggi di testo, gestione di ordini di lavoro e tracciamento tramite GPS per rendere ancora più efficace il lavoro del personale e migliorarne la sicurezza.

    

   La domanda era: "perché si usano ancora radio ricetrasmittenti?" ma per comunicazioni aziendali tra persone e gruppi di lavoro, la domanda dovrebbe essere: "perché si stanno utilizzando altre tecnologie?" (o ancora peggio: perché non si utilizza alcuna tecnologia?). La capacità di comunicare in modo affidabile e istantaneamente tra il personale contribuisce a migliorare il processo decisionale, l'efficienza e la sicurezza.

   Per ulteriori informazioni su come migliorare le comunicazioni attraverso radio ricetrasmittenti MOTOTRBO, guarda questo breve video

    

   Oppure scarica la nostra brochure per scoprire il portfolio di prodotti MOTOTRBO.


   Sean Fitzgerald- Solutions Marketing Manager at Motorola Solutions
    

  • Pourquoi utilise-t-on encore des radios bidirectionnelles au 21ème siècle ?- Auteur : Sean Fitzgerald

   Published Dec 09 2016, 8:29 PM by Emily Zervos

   J’ai récemment assisté à une réunion d'évaluation interne, lors de laquelle le présentateur a posé cette question : « Si cette réunion avait eu lieu il y a 10 ou 12 ans, quel avenir aurions-nous prédit à la technologie LMR ? » Personnellement, il y a dix ans, j'aurais répondu « LMR ? Qu’est-ce que c’est ? » – mais depuis, j'ai rejoint Motorola Solutions et je suis beaucoup mieux informé ! La technologie radio mobile terrestre – également appelée LMR, radio, radio professionnelle ou simplement talkie-walkie – désigne les appareils que nous avons l’habitude de voir entre les mains des agents de police, des pompiers et des ambulanciers, mais qui sont également utilisés dans pratiquement tous les bâtiments publics ou locaux commerciaux pour permettre aux employés de communiquer à distance.

   La question posée est motivée par l’introduction d’autres technologies susceptibles de remplacer les systèmes LMR telles que les téléphones mobiles analogiques, puis GSM, les téléphones DECT et même la téléphonie VoIP (voix sur IP). Elles sont présentées comme étant de meilleurs systèmes, plus récents et plus évolués, capables d'éliminer la finalité même de la technologie LMR ; toutefois, cela n'est pas encore arrivé, et je doute que cela arrive prochainement.

   Vous vous demandez peut-être pourquoi nous voudrions encore utiliser le système LMR, une technologie âgée aujourd'hui de 80 ans , alors que nous pouvons nous servir de nos Smartphones flambant neufs. Évidemment dans de nombreuses situations, nous n'en avons aucune utilité; néanmoins, les avantages intrinsèques des systèmes radio sont aussi vrais aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 10 ou 20 ans. Ces systèmes ont par ailleurs été améliorés par l'introduction de radios numériques (à l’image de la gamme MOTOTRBO™ de Motorola) et à leur intégration à d'autres systèmes et applications. Le meilleur outil pour chaque tâche se définit toujours par les besoins des utilisateurs, et lorsqu’il s'agit de communications professionnelles, opérationnelles ou pour les missions critiques entre des individus ou des groupes, la technologie LMR est imbattable;

   • Les communications instantanées sont la source d’importants gains de productivité et de l'amélioration de sécurité du personnel. Avec une radio, il suffit d’appuyer sur le bouton et de parler ; pas besoin d'attendre une tonalité ou de composer un long numéro de téléphone, ni même d’attendre l’établissement d'une connexion.
   • Différents types d'appels vous assurent de transmettre le message uniquement à toutes les personnes de votre choix. Vous pouvez passer des appels privés à une personne, passer un appel à un groupe de personnes défini (tel que la sécurité ou la maintenance) ou appeler toutes les personnes équipées d’une radio. Et grâce à l'identification de l'appelant, vous savez qui vous contacte avant même de répondre. Avec MOTOTRBO, les responsables peuvent même interrompre un appel passé par une autre personne pour passer un appel prioritaire– par exemple, pour appeler un secouriste en cas d'urgence.
   • Disponibilité et fiabilité, pour vous permettre d’appeler lorsque vous en avez besoin. Nous avons tous déjà vu s’afficher le redouté message « Aucun signal » sur notre téléphone mobile ; même dans les zones offrant une excellente couverture de téléphonie mobile, il existe toujours des zones blanches dans lesquelles on ne peut passer aucun appel, ou les appels sont systématiquement interrompus. Or, le plus souvent c'est lorsque vous êtes dans un sous-sol ou dans un local de service que vous avez justement besoin de contacter vos employés. Les radios offrent généralement une puissance supérieure à celle des téléphones mobiles, et sont donc moins exposées aux zones blanches ; enfin , puisque le système radio vous appartient, vous pouvez le configurer de manière à déployer une couverture totale dans votre environnement – vous ne dépendez pas d'un fournisseur qui n'a pas les mêmes priorités que vous.
   • Des coûts raisonnables vous permettent de définir et de respecter vos budgets. Aucun frais d'appel ne s’applique lors de l’utilisation de vos radios ; vous pouvez ainsi budgéter les dépenses d’investissement pour acheter votre système et bénéficier de coûts d’exploitation minimaux. Vous pouvez également limiter vos dépenses à des coûts d’exploitation sans investissement initial, en faisant appel à une société de location, ou encore opter pour un modèle mixte en achetant votre système de base et en louant des radios supplémentaires, en fonction de vos besoins.
   • Des appareils robustes et fiables offrent une fiabilité supérieure à celle des téléphones « grand public ». Les radios de Motorola sont toutes conçues pour résister aux conditions difficiles liées à une utilisation quotidienne. Températures élevées et basses, immersion dans l'eau, chutes – Motorola fournit des radios conçues pour résister à toutes ces épreuves.
   • Les nouvelles fonctionnalités avancées font aujourd’hui évoluer les capacités des radios traditionnelles, et proposent des fonctions à valeur ajoutée telles que les SMS, la gestion de fiches d'intervention et la localisation par GPS pour améliorer encore l'efficacité et la sécurité du personnel.

    

   J'ai posé la question « Pourquoi utilise-t-on encore les radios? » – mais en matière de communications professionnelles entre individus et groupes de travail, la vraie question serait "Pourquoi utiliserait-on d'autres technologies ?" ou mieux encore "Pourquoi n'utilisons nous pas d'autres technologies ?". La capacité de communiquer de façon fiable instantanément avec l’ensemble de votre personnel facilite la prise de décisions, améliore l'efficacité et renforce la sécurité.

   Pour plus d'informations sur ce que les radios MOTOTRBO peuvent faire pour améliorer vos communications, regardez cette brève vidéo

    

   Ou pour découvrir le catalogue des solutions MOTOTRBO, téléchargez la brochure.


   Sean Fitzgerald- Solutions Marketing Manager at Motorola Solutions

  • ¿Por qué se siguen utilizando las radios bidireccionales en el siglo XXI?- Autor: Sean Fitzgerald

   Published Dec 09 2016, 8:29 PM by Emily Zervos

   Hace poco me encontraba en una reunión de revisión interna en la que el ponente formuló la siguiente pregunta: “Si esta reunión se hubiera celebrado hace diez o doce años, ¿cuál hubiera sido nuestra predicción acerca del futuro de la LMR?” En lo que a mí respecta, hace diez años hubiera dicho “¿pero qué es la LMR?”. Sin embargo, desde que formo parte de Motorola Solutions, ¡estoy mucho más informado! La radio móvil terrestre, conocida como LMR por sus siglas en inglés, radio bidireccional, radio para empresas o simplemente walkie-talkie es el aparato que acostumbramos a ver en manos de policías, bomberos y personal sanitario de emergencias, pero también se utilizan en casi todos los edificios públicos o zonas comerciales para posibilitar que los trabajadores se comuniquen entre sí de forma remota.

   La lógica que subyace a la pregunta planteada anteriormente viene determinada por la introducción de otras tecnologías que fueron presentadas como el reemplazo de la LMR: los teléfonos analógicos y más adelante los GSM, los teléfonos con tecnología DECT e incluso el VoIP (Voice Over IP). De estas tecnologías se ha dicho que eran sistemas mejores, más nuevos y más avanzados que harían que las radios móviles terrestres fueran innecesarias, pero hoy por hoy, no es el caso y no creo que vaya a pasar en un futuro cercano.

   Puede que se esté preguntando por qué debería utilizar la tecnología de radio móvil terrestre, que tiene más de ochenta años, cuando podría utilizar su flamante smartphone nuevo. No cabe duda de que, en muchos casos, no lo haría. Sin embargo las principales ventajas tradicionales de las radios bidireccionales todavía siguen vigentes, como lo estaban hace 10 o 20 años. Asimismo, esta tecnología ha experimentado un proceso de mejora gracias a la introducción de radios digitales (como el MOTOTRBO™ de Motorola) y su integración con otros sistemas y aplicaciones. La mejor herramienta para llevar a cabo una tarea siempre depende de las necesidades del usuario y, cuando se trata de comunicaciones entre individuos o grupos de vital importancia para la empresa o las operaciones, y para situaciones críticas, la radio móvil terrestre no tiene rival:

   • La comunicación instantánea aporta grandes mejoras a la productividad y la seguridad de los trabajadores. Gracias a las radios bidireccionales, solo tiene que apretar el botón y comenzar a hablar. No tiene que esperar al tono de llamada, ni marcar ningún largo número ni esperar a que se establezca la comunicación.
   • Los diferentes tipos de llamada posibilitan que el mensaje llegue a todas las personas que usted quiera y solamente a ellas. Puede realizar una llamada privada a una persona en concreto, contactar con un grupo definido de personas (como seguridad o mantenimiento) o una llamada general a todos los miembros que tengan una radio. Y gracias a la identificación de llamada, puede ver quién le llama antes de responder. Con MOTOTRBO, los encargados pueden incluso cortar una llamada que esté realizando otra persona para que puedan atender una llamada de mayor prioridad, como por ejemplo en una situación de emergencia en la que se requiera que acuda una ambulancia.
   • Disponibilidad en la que puede confiar para que pueda realizar llamadas cuando más lo necesite. Todos hemos leído el temible mensaje de “sin señal” en nuestros móviles; incluso en áreas con una gran cobertura de móvil, siempre existen puntos ciegos en los que no se puede hacer una llamada o en los que la llamada se corta. Y normalmente suele ser justo en sótanos o zonas de mantenimiento donde necesita ponerse en contacto con sus trabajadores. Habitualmente, las radios bidireccionales tienen mayor potencia que los móviles. Por ello sufren menos problemas de puntos ciegos, pero puesto que usted es quien controla el sistema de radio, puede diseñarlo de forma que se asegure una cobertura total en su entorno y, así, no tendrá que depender de otros proveedores que quizás tengan otras prioridades.
   • Los costes razonables permiten que se pueda elaborar un presupuesto y cumplirlo. No existen costes de llamada cuando utiliza sus radios, así que puede elaborar un presupuesto capex para adquirir su sistema y beneficiarse de unos costes de funcionamiento mínimos. O puede ponerse en contacto con una empresa si desea operar un modelo opex sin costes iniciales. Puede incluso utilizar un modelo mixto y adquirir su sistema principal para, posteriormente, alquilar radios adicionales a medida que las vaya necesitando.
   • Aparatos resistentes y fiables que ofrecen mayor durabilidad que los teléfonos destinados al gran público. Las radios bidireccionales de Motorola están diseñadas para soportar las duras condiciones a las que se ven sometidas en el día a día. Temperaturas altas y bajas, inmersiones en agua, caídas… Las radios de Motorola pueden soportar todas estas circunstancias.
   • Las nuevas funciones avanzadas están incrementando la capacidad de la radio tradicional para aportar valor añadido, como la posibilidad de escribir mensajes, gestionar órdenes de trabajo y realizar rastreos mediante GPS para incrementar todavía más la efectividad y la seguridad de los trabajadores.

    

   Formulé la pregunta “¿por qué todavía se utilizan las radios bidireccionales?” Pero cuando se trata de comunicaciones entre individuos y grupos de trabajo, lo que se debería preguntar es “¿por qué se utilizan otras tecnologías?” (o incluso peor, por qué no se utiliza ninguna). La capacidad de comunicarse de forma fiable e inmediata con todos los empleados mejora la toma de decisiones y la eficiencia, e incrementa la seguridad.

   Para obtener más información sobre cómo pueden las radios bidireccionales de MOTOTRBO mejorar sus comunicaciones, vea este breve vídeo.

    

   Para acceder a la cartera de productos de MOTOTRBO, descargue el folleto.


   Sean Fitzgerald- Solutions Marketing Manager de Motorola Solutions

  • Why Is Anyone Still Using Two-Way Radios In The 21st Century?- Author Sean Fitzgerald

   Published Dec 09 2016, 8:29 PM by Emily Zervos

   I was in an internal review meeting recently where the presenter asked “If this meeting was taking place 10 or 12 years ago, what would we have predicted was the future of LMR?”. Personally, ten years ago, I would have said “what’s LMR?” but since then I’ve joined Motorola Solutions and I’m much better informed! Land Mobile Radio, otherwise known as PMR, two-way radio, Business Radio or simply walkie-talkies are the devices we’re used to seeing being carried by Police, Fire and Ambulance workers but that are also used in almost every public building or commercial space to allow workers to talk to each other remotely.

   The reasoning behind the question was the introduction of other technologies that were touted as replacements for LMR: analogue and then GSM mobile ’phones, DECT ’phones and even VoIP (Voice Over IP). All of these technologies have been presented as better, newer, more advanced systems that would eradicate the need for LMR, but that hasn’t happened yet and I don’t think it is likely to happen any time soon.

   You might ask why anyone would use eighty-year-old LMR technology when they can use their shiny new smart phone. Of course, in many cases, they wouldn’t but the core traditional benefits of two-way radio are still as true today as they were 10 or 20 years ago, and they are also being enhanced by the introduction of digital radios (like Motorola’s MOTOTRBO™ range) and integration with other systems and applications. The best tool for any task always depends on the user requirements and when it comes to business-, operations- and mission-critical communications between individuals or groups, you can’t beat LMR:

   • Instantaneous communication drives major improvements in worker productivity and safety. With a two-way radio, you press the talk button and start talking – there’s no need to wait for a dial tone, or to key in a long phone number, or wait for the connection to go through.
   • Different call types mean the message goes to all the people you want it to and not to others. You can make private calls to one individual, calls to a defined group of people (such as security or maintenance) or all-call to everyone with a radio. And caller ID means you can see who’s contacting you before you answer. With MOTOTRBO, managers can even stop a call someone else is making so they can make a higher priority call, for example in an emergency to call for a first aider.
   • Reliable availability so you can make calls when you need to. Everyone has experienced the dreaded “no signal” on their mobile: even in areas with great mobile phone coverage, there are always blackspots where you can’t make a call, or your call gets dropped. And it’s often in the basement or services areas exactly where you need to contact your workers. Two-way radios are typically higher powered than mobiles so suffer less from blackspots, but as you own the radio system you can design it to give total coverage in your environment – you’re not reliant on a third party provider who may have other priorities.
   • Manageable costs allow budgets to be set and stuck to. There are no call charges when you use your radios, so you can budget capex to purchase your system and enjoy minimal running costs. Or source from a hiring company if you want to operate an opex model with no upfront cost. You can even use a mixed model and purchase your core system then hire additional radios as and when needed.
   • Rugged, reliable devices offer higher reliability than “consumer-grade” phones. Motorola’s two-way radios are all designed to withstand the tough conditions encountered with every-day use. High and low temperatures, immersion in water, being dropped – Motorola supplies radios to withstand them all.
   • Advanced new functionality is building on traditional radio capability to bring value-add features like texting, job-ticket management and GPS tracking to further enhance worker effectiveness and safety.

    

   I asked the question “why is anyone still using two-way radios?” but for business communications between individuals and workgroups, the question is really “why is anyone using other technologies?” (or even worse, not using any). The ability to reliably communicate instantaneously across your workforce enhances decision making, improves efficiency and increases safety.

   For more information on how MOTOTRBO two-way radios can help improve your communications, watch this short video:

   and to see the MOTOTRBO portfolio, download the brochure.

    

   fab1c59ede6eb4bd8f9a5c7cf49ed642.jpg
   Sean Fitzgerald- Solutions Marketing Manager